Turistická základna TZ APOLLO

TZ se nachází na okraji autokempu Apollo u Mlýnského rybníka, který je součástí Lednicko-valtického areálu.

Areál základny je oplocen. Centrum nejbližšího města Lednice je vzdáleno asi 3 km, Břeclav asi 8 km. Vše je dostupné autobusovou dopravou. Základnu nabízíme od května do září.

Součástí areálu je

 • chatky po 2, 3, 6 lůžkách

 • celkem 40 lůžek

 • standardně vybavená kuchyňka pro přípravu 40 obědů

 • zastřešená terasa sloužící jako jídelna

 • WC chlapci, dívky a umývárna – sprcha s teplou vodou

 • nutno vzít s sebou vlastní spací pytel půjčujeme jen prostěradlo

 • v areálu základny volejbal. hřiště a ohniště na táboráky

 • Nutno si vzít vlastní WC papír, čistící prostředky a utěrky.

Cena

 • Základní cena: 150,- Kč / osoba / noc (červen – srpen); 110,- Kč / osoba / noc (září – květen)

 • Lůžkoviny: bez lůžkovin

 • Odpad: 80,- Kč za odvoz jednoho pytle odpadu

 • Poplatek za spotřebovanou vodu: 100,- Kč / m3

 • Poplatek za spotřebovanou el. energii: 10,- Kč/kW

Poplatky pro město Břeclav

 • Žáci a studenti do 26 let a osoby nad 70 let - bez poplatku

 • Dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 o místním poplatku z pobytu účinné od 1.1.2021 se zvyšuje cena z 10,-Kč na 25,-Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku.

 • Doprovod žáků a studentů - bez poplatku

 • Rekreační a místní poplatek: 25,- Kč / osoba / den

 • Den nástupu se neplatí  

 • V případě zájmu objednávejte na níže uvedeném e-mailu či telefonu - v pracovní době pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin. 

 • Při zahájení pobytu se vybírá záloha 500,- Kč na ztrátu klíčů, případně jiné škody. Při bezeškodném průběhu bude záloha vrácena.

 • E-mail: dasa.duhovka@gmail.com

 • Telefon: 702 013 809

Turistická základna TZ Kančí obora

TZ se nachází na okraji města Břeclavi sevřená lužním lesem, který je součástí

Lednicko-Valtického areálu, a odlehčovacím ramenem řeky Dyje.

Areál základny je oplocen. Centrum města je vzdáleno chůzí cca 15 minut. 

Součástí areálu je

 • dvě obytné budovy

 • 22 lůžek  ve třech pokojích v budově A

 • 10 lůžek na matracích v budově B (pouze v letních měsicích)

 • kuchyňka vybavená pro přípravu 22 obědů

 • jídelna sloužící zároveň jako klubovna

 • WC chlapci – dívky a umývárny, sprcha s teplou vodou

 • možnost zapůjčení lůžkovin

 • v areálu základny je asfaltové volejbalové hřiště

Nutno si vzít vlastní WC papír, čistící prostředky a utěrky. Přezůvky do budovy jsou nutné.

Cena - budova A

 • Základní cena: 150,- Kč / osoba / noc (červen – srpen); 110,- Kč / osoba / noc (září – květen) - spaní na patrových postelích

 • Lůžkoviny: 150,- Kč /osoba / pobyt

 • Poplatek za spotřebovanou vodu: 100,- Kč / m3

 • Poplatek za spotřebovaný plyn: 15,- Kč / m3

 • Poplatek za spotřebovanou el. energii: 10,- Kč / kW

 • Poplatek za odpady: 80,- Kč / pytel

Cena - budova B

 • Ubytování pouze v 6.-8. měsíci 

 • Základní cena: 60,- Kč / osoba / noc (červen – srpen) - spaní koberci - podložky na spaní vlastní

 • Poplatek za spotřebovanou vodu: 100,- Kč / m3

 • Poplatek za spotřebovaný plyn: 15,- Kč / m3

 • Poplatek za spotřebovanou el. energii: 10,- Kč / kW

 • Poplatek za odpady: 80,- Kč / pytel

Poplatky pro město Břeclav

 • Žáci a studenti do 26 let a osoby nad 70 let - bez poplatku

 • Doprovod žáků a studentů - bez poplatku

 • Rekreační a místní poplatek: 15,- Kč / osoba / den

 • Den nástupu se neplatí  

 • V případě zájmu objednávejte na níže uvedeném e-mailu či telefonu - v pracovní době pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin. 

 • Při zahájení pobytu se vybírá záloha 500,- Kč na ztrátu klíčů, případně jiné škody. Při bezeškodném průběhu bude záloha vrácena.

 • E-mail: dasa.duhovka@gmail.com

 • Telefon: 702 013 809

 • OBSAZENOST: http://duhovka.cz/kalendare/turisticka-zakladna-kanci-obora

Telefony a e-mail
 • Kancelář: 731 633 985
 • Ekonom: 702 118 587
 • Pracoviště Na Valtické: 702 022 560
 • Turistické základy:  702 013 809
 • Ředitel: 602 413 823
 • Informace: 731 633 985 I 702 118 587
 • Další kontakty
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

 

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
FAQ
 • Je v kroužku ještě místo?
 • Počet volných míst naleznete v E-přihlášce. Druhá možnost je kontaktovat přímo vedoucího útvaru.
 • Dá se do kroužku přihlásit i v polovině roku?
 • Ano, přihlašování do kroužku je otevřené po celý školní rok.
 • Může syn/dcera navštěvovat kroužek, ï když nemá požadovaný věk?
 • Je to možné, ale po konzultaci s vedoucím.
 • Kde najdu kompletní nabídku kroužků?
 • Kompletní nabídku naleznete v záložce Kroužky.
 • Jak se mohu přihlásit na kroužek/tábor/akci?
 • Na našem webu nebo osobně na Lidické 4 Břeclav.
 • Nejde se mi přes váš web přihlásit.
 • Stručný návod najdete na našem webu v podzáložce Kroužky - Jak se přihlásit? Pokud  Vám i tak hlásí chybu a děláte vše dobře, kontaktujte nás. Každopádně ještě je zde možnost stáhnout si přihlášku, vypsat a doručit na Lidickou 4 Břeclav.

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU