top of page

Vlastimil Kubát


 • Náčelník břeclavského kmene Wannawega. Poté, co od první do páté třídy přečetl snad všechny foglarovky, (a počátkem 70. let to byl kumšt je všechny sehnat) vstoupil do břeclavského pseudoskautského oddílu Plamen, ve kterém s přestávkami působil více než třicet let.

 • Na začátku roku 1990 byl u obnovení druhého skautského oddílu Bílý bizon, s nímž po čtyřech letech již pod názvem Tatankaska vstoupil do Ligy lesní moudrosti. Po dalších pěti letech pak s odrůstajícími rovery a dospěláky zakládá další woodcrafterský kmen Wannawega.

 • Od roku 1997 pracuje jako vychovatel a posléze jako pedagog volného času v Duhovce – středisku volného času Břeclav. Jeho hlavními obory jsou sport a turistika – vede softballový oddíl, kroužek Malých indiánů s woodcrafterskými prvky a kromě toho učí děti hrát na kytaru. Kromě pravidelné zájmové činnosti se věnuje také přípravě výchovně prožitkových akcí (např. adaptačních kurzů či škol v přírodě) a letních táborů. V rámci Duhovky uspořádal více než deset ročníků táborů v týpí pro dospívající mládež a stejně tolik táborů pro rodiny s dětmi.

Při zaměstnání vystudoval pedagogiku volného času na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci své profese se zabývá průniky wodcrafterské výchovy, holistické výchovy v přírodě a volném čase a sportu.

Mé kroužky:


 • Kytarové kroužky

 • Kurzy pro zájemce hry na snad nejrozšířenější hudební nástroj mají v názvu „Na kytaru nejen k táboráku“. Jsou určeny všem, kteří si chtějí užít radosti z muzicírování pro své blízké, kamarády či jen pro sebe. Schůzky 1x týdně po 1 hodině – celkem minimálně 30 – 32 hodin.


 • 1. ročník – začátečníci - základy Seznámení s nástrojem, správné držení, hra jednoduchých melodií podle tabulatury, hra doprovodů pomocí zjednodušených akordů Cdur a G7, základy stupnic – stupnice Cdur a Ami, hra písniček v tóninách Cdur a Ami – akordy: C, Ami, Dmi, E, G, D7, stupnice, akord a tónina Gdur, základ hraní doprovodů pomocí rozkládaných akordů (jednoduché „vybrnkávání“)


 • 2. ročník – mírně pokročilí – jednoduchá country kytara Stupnice, akord a tónina Emi – akordy Emi, H7, intervaly - hraní melodií ve dvojhmatech, stupnice a akord Fdur –malé barré, posun akordu Fdur a jeho zvyšování podle chromatické stupnice, jednoduchý country doprovod, přechody mezi akordy, jednoduchý country picking, stupnice, akord a tónina Dmi, srovnání akordů a tónin Ami – Dmi – Emi a A – D – E, kvint-kvartový kruh – transpozice akordů do jednotlivých tónin


 • 3.ročník – středně pokročilí – základy bluesové hry Velké barré, indexové akordy Cmaj7 – C7 – Cadd9 – Csus4 – Csus2 – Cdim, pokročilejší způsoby doprovodů (různé doprovodné strojky podle J. Nohavici, P. Simona ad.), posun základních akordů – hra na prvních třech strunách ve vyšších polohách, posuvné stupnice, mollová bluesová pentatonika, bluesový shuflle doprovodný rytmus, 12 a 8 taktové blues, blues a swing – písničky 20. a 30. let 20. století


 • Pokročilí V dalších ročnících jsou absolventi postupně seznamováni s historií světové a české „kytarové“ hudby od středověkých písní přes jednotlivá období jazz – swing – rock – 60. léta – až do dnešní doby, s výraznými kytaristy, písničkáři a kytarovými skupinami. Kytarový kurz je nastaven na 6 let, ale nejdéle chodící kytaristky vydržely od 3. třídy ZŠ až po maturitu.


 • Softballový oddíl Locos Břeclav

Vznikl na Duhovce v roce 2009 a od roku 2017 funguje už i jako plnohodnotný sportovní oddíl pod TJ Lokomotiva Břeclav. Všichni jeho mládežničtí hráči jsou souběžně registrováni v obou organizacích. Děti jsou zařazovány podle věku do jednotlivých kategorií:


 • Beeball, t-ball – školní kroužky (7 – 9 let)

Pro děti 1. – 3. třídy organizujeme školní kroužky, ve kterých se učí správným pohybovým návykům pro chytání a házení a pálkování míčku ze stojanu (stativu – proto t-ball). Pro tyto kroužky pořádáme školní ligu v pálkovacích hrách, ve které mohou reprezentovat svoji školu. Tréninky 1x týdně – informace Ladislav Polách.


 • Coachball (10 – 11 let)

Zájemci, kteří chtějí pokračovat i po 4. – 5. třídě už mohou souběžně navštěvovat tréninky softballového oddílu. Coachball je varianta hry, kdy hráčům nadhazuje jejich vlastní trenér. Jedná se o první kategorii, která se účastní soutěží pořádaných Českou softballovou asociací. Tréninky 2x týdně – informace Ladislav Polách.


 • Softball

– jedna z nejhezčích pálkovacích her na světe.

Od 12 let již děti hrají softball s odpalování nadhozu soupeřova nadhazovače, pravidla jsou postupně upravována pro jednotlivé věkové kategorie.

Tréninky 3x týdně – informace Vlastimil Kubát

 • Žákyně a žáci (12 a 13 let)

 • Kadetky a kadeti (14 – 16 let)

 • Juniorky a junioři (17 – 20 let)


 • Malí indiáni, malé indiánky

Kroužek zaměřený na výchovu v přírodě a „přírodou“ po vzoru woodcrafterského hnutí E. T. Setona, autora knížek Dva divoši, Rolf zálesák ad. Děti plní korálkové činy – malé všednodenní výzvy podle zápisníku, který vznikl na našem SVČ a byl testován na prvních táborech rodičů s dětmi a který nyní při své činnosti využívá i Liga lesní moudrosti,

jedna z tradičních organizací pro výchovu dětí a mládeže v přírodě.


Za vzor jsou zde vybráni indiáni, kteří byli opravdovými mistry Lesní moudrosti. Děti jsou rozvíjeni všestranně cestami těla – mysli – ducha a služby k ideálům zákona čtyřnásobného ohně.KONTAKT

TEL. 702 136 412

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page