top of page

Ladislav Polách


  • Již několik let se na Duhovce věnuje především tzv. teeballovým kroužkům, a to na základních školách v Břeclavi i v jejím okolí. Snaží se tím i propagovat tzv. pálkovací hry jako takové a také přilákat pozornost dětí k jedné z nich, která se nazývá softball. Má na starost nejmladší kategorii hráčů a hráček v rámci softballového oddílu Locos Břeclav, se kterou se již účastní turnajů na klubové úrovni. V období letních prázdnin je hlavním vedoucím několika táborů, zpravidla těch příměstských. 

Mé kroužky:

  • Kroužky Teeballu

Primárně pro děti na 1. stupni - od 1. do 4. třídy ZŠ. Pohybově zaměřené kroužky, které mají za cíl naučit děti chytat, házet, pracovat s pálkou, běhat atd. Dá se říci, že se jedná o takovou přípravku pro jeden z nejhezčích pálkovacích sportů - softball, v němž mohou děti pokračovat i v pozdějších věkových kategoriích - coachball (10 - 11 let) a softball - žáci (12 - 13), kadeti (14 - 16), junioři (17 - 20) až po dospělé kategorie ve sportovním oddíle Locos Břeclav.KONTAKT

TEL. 722 242 881

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page