POSTUP PŘI REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Pro elektronické přihlášení budete potřebovat počítač s připojením k internetu a platný e-mail. V případě, že Vaše dítě již absolvovalo nějakou akci, kroužek či tábor při SVČ Duhovka, použijte nejlépe ten e-mail, který jste již v minulosti vyplňoval do přihlášek. V tom případě totiž dojde k „propojení databáze“, protože Vaše dítě je již v systému zavedeno. 

 • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz

 • Přihlašte se nebo zvolte volbu "Nový účet" a postupujte dále dle instrukcí

 • Klikněte na „registrovat se“. Na zadaný e-mail vám obratem přijde potvrzovací odkaz, po jehož odkliknutí je registrace ukončena.

 • Pakliže e-mail nedorazil, pravděpodobně jste napsali špatně e-mailovou adresu nebo je systém zatížený a potvrzení Vám dojde později

 • Pokud máte problém s přihlášením, volejte 731 633 955 nebo pište na frantisek.duhovka@gmail.com. 

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ NOVÉHO ÚČASTNÍKA

Pokud vaše děti již dříve navštěvovaly kroužky či tábory SVČ Duhovka a vy jste při registraci zvolili e-mail z předchozích přihlášek, nebudete muset nejspíše vyplňovat kolonku NOVÝ ÚČASTNÍK, protože své děti uvidíte v našem systému již evidované. Stačí tento krok přeskočit a pouze vybrat kroužek, akci či tábor a své dítě přihlásit. Pochopitelně lze údaje o vašem dítěti aktualizovat.

 • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz

 • Přihlaste se

 • Klikněte v nabídce na například "Kroužky"

 • Vyberte si Vámi zvolený kroužek a dejte "Přihlásit"

 • Dále postupujte dle instrukcí 

Pokud se chcete zaregistrovat pod odlišným e-mailem, než jste uváděli v předchozích přihláškách, je možné, že systém nebude schopen propojit rodné číslo dítěte s e-mailovou adresou rodiče a zadání nového účastníka nebude úspěšné. Jedná se o konflikt adres, který je lehce řešitelný. Stačí na tuto skutečnost upozornit na e-mailu  frantisek.duhovka@gmail.com. V databázi vám aktualizujeme e-mailovou adresu a zadání nového účastníka pak bude možné dokončit. 

 

POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ DALŠÍHO ÚČASTNÍKA

Možná budete chtít časem přidat nového účastníka. Od roku 2019 v systému Domečku proběhla aktualizace, která tuhle situaci zjednodušila.

 • Přejděte na stránku duhovka.iddm.cz

 • Přihlaste se

 • Klikněte v nabídce na například "Kroužky"

 • Vyberte si Vámi zvolený kroužek a dejte "Přihlásit"

 • Zde hned v prví nabídce vyberte možnost "Nový učastník"

 • Dále postupujte dle instrukcí 

POSTUP PŘI VYBÍRÁNÍ KROUŽKU, AKCE NEBO TÁBORA

 • Po přihlášení si zvolte např. KROUŽKY, vyberte kroužek a kliknutím přejdete na podrobné informace

 • Klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA, proveďte povinné úkony (odchod domů, věková skupina, souhlas s podmínkami a případně připište důležité poznámky týkající se daného kroužku) na konci klikněte na PŘIHLÁSIT ÚČASTNÍKA

 • Přihlášení bylo zaneseno do databáze (obratem obdržíte potvrzovací e-mail) a do dvou pracovních dnů vám bude na váš e-mail zasláno schválení, bližší informace a přihláška, kterou je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v budově SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav. Na přihlášce získáte také podrobné informace k platbě za zájmový útvar

 • Platbu lze provést přes internetové bankovnictví (potřebné údaje – číslo účtu, variabilní symbol, cena - naleznete na přihlášce, která Vám byla doručena) nebo hotově na SVČ Duhovka Břeclav, Lidická 1060/4, Břeclav

 • Pokud nemáte k dispozici počítač nebo tiskárnu, lze provést registrační úkony či tisk přihlášky u nás na Duhovce, kde vám služba ráda pomůže s obsluhou v naší databázi.

Telefony a e-mail
 • Kancelář: 731 633 985
 • Ekonom: 702 118 587
 • Pracoviště Na Valtické: 702 022 560
 • Turistické základy:  702 013 809
 • Ředitel: 602 413 823
 • Informace: 731 633 985 I 702 118 587
 • Další kontakty
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

 

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
FAQ
 • Je v kroužku ještě místo?
 • Počet volných míst naleznete v E-přihlášce. Druhá možnost je kontaktovat přímo vedoucího útvaru.
 • Dá se do kroužku přihlásit i v polovině roku?
 • Ano, přihlašování do kroužku je otevřené po celý školní rok.
 • Může syn/dcera navštěvovat kroužek, ï když nemá požadovaný věk?
 • Je to možné, ale po konzultaci s vedoucím.
 • Kde najdu kompletní nabídku kroužků?
 • Kompletní nabídku naleznete v záložce Kroužky.
 • Jak se mohu přihlásit na kroužek/tábor/akci?
 • Na našem webu nebo osobně na Lidické 4 Břeclav.
 • Nejde se mi přes váš web přihlásit.
 • Stručný návod najdete na našem webu v podzáložce Kroužky - Jak se přihlásit? Pokud  Vám i tak hlásí chybu a děláte vše dobře, kontaktujte nás. Každopádně ještě je zde možnost stáhnout si přihlášku, vypsat a doručit na Lidickou 4 Břeclav.

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU