top of page
Ovoce plné vitamínů - plakát + pravidla + GDPR.png

Ovoce plné vitamínů

Podmínky soutěže
• Soutěže se mohou zúčastnit děti z mateřských škol až po studenty středních škol
• Výtvarná technika – libovolná: kresba, malba, grafika (práce suchými křídami je nutno
zafixovat, aby se pak při další manipulaci neznehodnocovaly), počítačová grafika,
kombinovaná technika, prostorové práce - keramika, papír, plast...
• Maximální formát plošných prací je A2
• Velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.
• Vítězné práce z jednotlivých kategorií postupují do celostátní soutěže
Požadavky na označení výtvarných děl
• Každá práce musí být opatřena údaji uvedenými v přiloženém SOUHLASU SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
• Zaslané práce se nevracejí (jen v případě dohodnutého převzetí na Duhovce – středisku
volného času, Břeclav, Lidická 4), pořadatelé si vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to včetně zveřejnění.


Kategorie
1. kategorie Mateřské školy
2. kategorie 1. - 2. třída
3. kategorie 3. - 4. třída
4. kategorie 5. - 6. třída
5. kategorie 7. - 9. třída
6. kategorie Střední školy


Přihlášky a termíny
Výtvarné práce je třeba zaslat nebo předat do pátku 24. 9. 2021 do 13:00 hodin na adresu:
Duhovka – středisko volného času Břeclav, Lidická 4, 69002 Břeclav.


Hodnocení
Výtvarné práce bude posuzovat odborná porota složená z výtvarníků, zástupce ČSZ Břeclav, Městského úřadu Břeclav a pracovníka z občanského sdružení Lužánek.

 

Nejlepší práce jednotlivých kategorií budou oceněny a vystaveny v Zahradním centru Malinkovič, Bratislavská 2251/16 Břeclav 2.

Výstava bude zahájena vernisáží s vyhlášením vítězů a předáním
cen v sobotu 2.10. 2021 11:00 hodin.

Výsledkovou listinu naleznete na webových stránkách Duhovky

a vítězové jednotlivých kategorií budou k převzetí cen kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk k 1. 9. 2021 Účastník soutěže dá samostatným dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo e-mailový kontakt, adresa včetně kontaktu na zákonného zástupce, a to dle obsahu tohoto dokumentu. Dále souhlas s pořízením fotografií a jejich použití k propagaci projektu.

KE STAŽENÍ

bottom of page