KROUŽKY

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Name
Last Updated
Views
Favorites
Contributors
Telefony a e-mail
  • Kancelář: 731 633 985
  • Ekonom: 702 118 587
  • Pracoviště Na Valtické: 702 022 560
  • Turistické základy:  702 013 809
  • Ředitel: 602 413 823
  • Informace: 731 633 985 I 702 118 587
  • Další kontakty
Fakturační adresa
  • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
  • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
  • IČ: 60575514 
  • ID datové schránky: ze83di7 
  • Číslo účtu: 20738651/0100

 

Pokladní hodiny

  • Pondělí: 9:00 - 17:00
  • Středa: 9:00 - 17:00
FAQ
  • Je v kroužku ještě místo?
  • Počet volných míst naleznete v E-přihlášce. Druhá možnost je kontaktovat přímo vedoucího útvaru.
  • Dá se do kroužku přihlásit i v polovině roku?
  • Ano, přihlašování do kroužku je otevřené po celý školní rok.
  • Může syn/dcera navštěvovat kroužek, ï když nemá požadovaný věk?
  • Je to možné, ale po konzultaci s vedoucím.
  • Kde najdu kompletní nabídku kroužků?
  • Kompletní nabídku naleznete v záložce Kroužky.
  • Jak se mohu přihlásit na kroužek/tábor/akci?
  • Na našem webu nebo osobně na Lidické 4 Břeclav.
  • Nejde se mi přes váš web přihlásit.
  • Stručný návod najdete na našem webu v podzáložce Kroužky - Jak se přihlásit? Pokud  Vám i tak hlásí chybu a děláte vše dobře, kontaktujte nás. Každopádně ještě je zde možnost stáhnout si přihlášku, vypsat a doručit na Lidickou 4 Břeclav.

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU