Pro přihlášení dítěte za zvýhodněnou cenu je potřeba splňovat nejméně dvě z těchto podmínek: rodič dítěte a dítě mají trvalé

bydliště v Lednicko-Valtickém areálu (Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Lednice, Přítluky, Podivín, Rakvice, Valtice, Velké Bílovice), 

Zaměstnavatel přihlašujícího rodiče má sídlo v LVA (potvrzení od zaměstnavatele). Rodič vykonává svoji práci v LVA

(potvrzení od zaměstnavatele, pokud není OSVČ).

Přihlášením dítěte za zvýhodněnou cenu se rodič zavazuje, že doloží všechny potřebné dokumenty nejpozději do 30.6.2021

Veškeré dokumenty vám dodáme s dostatečným předstihem.

V případě dotazů volejte: 739 886 676