shutterstock_covid_test.png

- podle vyhlášení MZ musí testování pokračovat i na táborech (nebo před nimi). Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek
· 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
· PCR test starý max. 7 dní
· Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
· Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
· Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)
- potvrzení o testování musí být z testovacího místa (rodiče si jej nechávají - nám pouze podepíší čestné prohlášení)
- samotest můžeme provést na místě, ale dítě si jej musí samo přinést