NABÍDKA 

LETNÍCH TÁBORŮ

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

POZASTAVENÍ ČINNOST I ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Našim posláním je zastřešovat volnočasové a zájmové aktivity dětí, žáků, mládeže i občanů dalších věkových kategorií ve spádové oblasti Břeclavi a jejího blízkého okolí. Sídlíme v Břeclavi v areálu „Hvězdovy vily“ na Lidické ulici č. 4 a navazujeme na dlouho tradici obdobných institucí, které zde působí od roku 1952.

Nabídka

Naše nabídka spočívá především v činnosti zájmových kroužků a klubů – sportovních, jazykových, uměleckých, turistických, přírodovědných i technických.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

V naší nabídce si vybere každý! Nabízíme různorodé zájmové útvary jak pro ty nejmenší, tak i pro starší. Poslední léta jsme otevřeli řadu technických a "moderních" kroužků, protože chápeme, že dnešní děti mají častokrát jiné preference než rodiče v jejich věku.

LETNÍ TÁBORY

Letní tábor? Každý z nás si představí něco jiného, ale vždy se najde jedna věta, které vše spojuje. Prázdniny s kamarády a nová přátelství plná zábavy.

Každé prázdniny se u nás zabaví až stovky dětí i mladistvých a naší nabídku se snažíme dělat co nejvíce různorodou. Nabízíme jak taneční tábor, tak počítačový, sportovní, bojový či vodácký. I zde platí, že si u nás vybere každý.

AKCE

Pro členy zájmových kroužků, děti, žáky ZŠ i širokou veřejnost organizujeme řadu tradičních jednorázových akcí, soustředění i letních táborů.

 
Telefony a e-mail
 • Kancelář: 731 633 985
 • Ekonom: 702 118 587
 • Pracoviště Na Valtické: 702 022 560
 • Turistické základy:  702 013 809
 • Ředitel: 602 413 823
 • Informace: 731 633 985 I 702 118 587
 • Další kontakty
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100

 

Pokladní hodiny

 • Pondělí: 9:00 - 17:00
 • Středa: 9:00 - 17:00
FAQ
 • Je v kroužku ještě místo?
 • Počet volných míst naleznete v E-přihlášce. Druhá možnost je kontaktovat přímo vedoucího útvaru.
 • Dá se do kroužku přihlásit i v polovině roku?
 • Ano, přihlašování do kroužku je otevřené po celý školní rok.
 • Může syn/dcera navštěvovat kroužek, ï když nemá požadovaný věk?
 • Je to možné, ale po konzultaci s vedoucím.
 • Kde najdu kompletní nabídku kroužků?
 • Kompletní nabídku naleznete v záložce Kroužky.
 • Jak se mohu přihlásit na kroužek/tábor/akci?
 • Na našem webu nebo osobně na Lidické 4 Břeclav.
 • Nejde se mi přes váš web přihlásit.
 • Stručný návod najdete na našem webu v podzáložce Kroužky - Jak se přihlásit? Pokud  Vám i tak hlásí chybu a děláte vše dobře, kontaktujte nás. Každopádně ještě je zde možnost stáhnout si přihlášku, vypsat a doručit na Lidickou 4 Břeclav.

Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU